Created by BestSite

  • YouTube Social  Icon

חבר ומפקד יקר לא נשכח אותך לעולם

כל חג משפחתי, לאומי או דתי אתה חסר לכל מי שהכיר ואהב אותך.

רק המחשבה שהעדרך הינה תוצאה של הקרבה ונסיון לעזור לזולת, מנחם ומקל על הכאב במקצת

משתתפת בצער אביו

זכרו לא ישכח

Please reload

Please reload

כותבים לזכרו: