זיכרון והנצחה

שאדם שאתה אוהב הופך לזיכרון.

הזיכרון הופך לאוצר