Created by BestSite

  • YouTube Social  Icon

10.02.2020

קצין ומפקד מוערך , יהי זכרו ברוך

06.10.2019

חבר ומפקד יקר לא נשכח אותך לעולם

05.05.2019

כל חג משפחתי, לאומי או דתי אתה חסר לכל מי שהכיר ואהב אותך.

רק המחשבה שהעדרך הינה תוצאה של הקרבה ונסיון לעזור לזולת, מנחם ומקל על הכאב במקצת

05.05.2019

משתתפת בצער אביו

זכרו לא ישכח

27.11.2018

ת.נ.צ.ב.ה תודה!

27.11.2018

לזיכרו של ליאור בוקר

27.11.2018

גיבור ישראל! ת.נ.צ.ב.ה.

27.11.2018

לזיכרו של ליאור בוקר

27.11.2018

הדלקת נר לזכרו של ליאור בוקר

Please reload