• michaelboiker

הודלק ע"י: גל שרון


הכרתי את ההורים של ליאור בעקבות הענקת פרס המשטרה העולמי של איפ"א לשלושת קציני המשטרה שנספו באסון הכרמל. משפחה הנטועה עם שורשים באדמת הארץ. אני מחבקת את ההורים והמשפחה בידיעה שאין נחמה, אבל יכולה להיות גאווה וכבוד!


Created by BestSite

  • YouTube Social  Icon