• michaelboiker

הודלק ע"י: שמוליק סולומון


הכרתי את ליאור שהיה בלש בחיפה ואני במחלק נוער וגם שהיה בבית ספר לשוטרים ראש צעיר ובחור נשמה ברבות הימים היה קצין בילוש ומודיעין בזבולון שם שרתתי אחלה מפקד וחבר יש הרבה סיפורים והרבה מבצעים והרבה זכרונות כואב הלב תהיה נשמתו בגן עדן


Created by BestSite

  • YouTube Social  Icon