• michaelboiker

הודלק ע"י: לורי גרינברגר


ליאור הוא בן משפחה שלי. מה שקוראים -מענטש . המתגייס הראשון לעזור לכל אדם, יודע לשלוף את הבדיחה המתאימה ברגע הנכון. כמה שמחת חיים ואהבת הבריאות הייתה באדם זה. דבר לא עמד בפניו מלבד האש בכרמל. מצדיעה לך אדם יקר אנושי וככ אהוב.


Created by BestSite

  • YouTube Social  Icon