• michaelboiker

הודלק ע"י: סילבי שטרסמן


במשך עשור שנים התנדבתי בתחנת זבולון ושם בעצם הכרתי את תנ"צ ליאור בוקר ז"ל איש עם נשמה טהורה לב ענק תמיד הקשיב וסייע ככל שרק היה ניתן האסון המחריד הותיר חלל רב לכולנו

יהי זכרו ברוך


Created by BestSite

  • YouTube Social  Icon