• michaelboiker

הודלק ע"י: רוני סודאי


02.12.2010 ,הייתי אולי האחרון שזכה להימצא לצידו ברגעיו האחרונים,לשמוע את קולו מתנהל בשקט וברוגע המאפיינים רק אותו וכל זאת תחת תופת של אש אכזרית המאיימת בכל רגע נתון לכלות את כולנו . וכעת הוא איננו. עצוב בלי האיש המיוחד תנ"צ ליאור ז"ל. יהי זכרו ברוך.


Created by BestSite

  • YouTube Social  Icon