• michaelboiker

הודלק ע"י: הקמן אלי


הכרתי את ליאור ביסודי בחיה זיו. רק שנה הייתי שם ונקשרנו חזק. ברבות השנים הקשר נותק ולמרות נסיון לחדשו הדבר לא צלח. למרות הכל נשאר ליאור חרוט בזיכרוני לנצח. יהיה זכרו ברוך


Created by BestSite

  • YouTube Social  Icon