• michaelboiker

הודלק ע"י: זוהר שמואל


הייתה לי זכות גדולה להעביר את ילדותי בית ספר עממי חיה זיו עם ליאור.זוכר ילד מלא אומץ בטיפוס על עצים בחצר ביתו ברחוב הירוק בחיפה.בניית קבוצה על העץ,השתללויות בבית הספר,חבר טוב . יהי זכרו ברוך.


Created by BestSite

  • YouTube Social  Icon