• michaelboiker

הודלק ע"י: דורית קסלסי


איש יקר ומיוחד היית ליאור. רך לב ואוהב אדם. תמיד מצאת את הטוב בכל אחד והצלחת תמיד להתחבר , לכל אחד. כל כך הרבה אנשים מרגישים שהיה להם קשר מיוחד איתך, וזה היה כנראה כשרונך הגדול ביותר. אין עוד מפקדים כמוך ליאור.


Created by BestSite

  • YouTube Social  Icon