• michaelboiker

הודלק ע"י: כהן לאה


לרינה ומיכאל היקרים כבן היה לכם ליאור אור ומקור להערצה. דרכו הצנועה והענווה היתה מקור לגיבוש משפחה וחברה. זכות גדולה נפלה בחלקכם כי אלה הם בניה של המדינה בכלל ושלכם בפרט.


Created by BestSite

  • YouTube Social  Icon