Created by BestSite

  • YouTube Social  Icon

    הודלק ע"י: הראל דוד


    ליאור אדם יקר,חבר ידיד אמת,שנילקח מאיתנו בטרם עת. הייתה קצין וג'נטלמן,בעל לב ענק שכל כולו נתינה חסרונך בלתי ניתפס ואתה חסר מאוד לאנשים רבים. מתגעגע מאוד לשיחות הרבות שקיימנו ,מצדיע לך מפקד וחבר יקר, עכשיו אתה מלאך השומר עלינו מלמעלה.