• michaelboiker

הודלק ע"י: ישראל צרפתי


הרגע בו אלוהים עזבנו. כשההר ישאר תמיד ירוק והים עמוק וכחול הרקיע תכול ומרגיעכשההר ישאר ירוק אוכל לבוא אליו להתרפק על מדרונותיו בהם היינו עולים מדי שבת . נוח לך חבר ואח.ההר יחזור להיות ירוק בזכות גבורתך . ואלוהים לו הפתרונים. מישראל .


Created by BestSite

  • YouTube Social  Icon