• michaelboiker

הודלק ע"י: אביגל גילסקר


היית אדם שמח כל הזמן. כל בוקר שהיית עובר במסדרון תמיד חייכת וככה אזכור אותך תמיד! ת.נ.צ.ב.ה


Created by BestSite

  • YouTube Social  Icon