• michaelboiker

הודלק ע"י: דני ברקוביץ'


ליאור , בשנת 1981 נפגשנו לראשונה בקורס קצינים,כבר אז היתה לך איזה שלווה ששרתה עליך, ולמרות שלא היכרנו קודם נוצר החיבור הזה שאי אפשר שיתנתק גם אם מתראים פעם בשנה ,כמו שבאמת התראינו,גם בשעות קשות שידעת ,כשצחקת מהמצב וידעת שיהיה טוב , לא נשכח , בויקר


Created by BestSite

  • YouTube Social  Icon