• michaelboiker

הודלק ע"י: טלי מיזן


ליאור בוקר, איש יקר !!!!! לעולם לא אשכח איך דאגת לי כמו אבא. תמיד אזכור לך את זה , והלוואי ויכולתי להודות לך ולא באתר הנצחה. יהי זכרך ברוך.


Created by BestSite

  • YouTube Social  Icon