• michaelboiker

הודלק ע"י: ארז יהודה


הכרתי את ליאור משנת 1993 כשהתגייסתי למשטרה. אדם שקול, עינייני, מפקד מוערך. מעביר פקודות בשקט וברוגע התמידי שלו. תמיד יודע לתת את המילה הנכונה בזמן הנכון. העצות החכמות שנתת... אתה חסר ליאור!!! "איפה ישנם עוד אנשים כמו האיש ההוא..." יהי זכרו ברוך


Created by BestSite

  • YouTube Social  Icon