• michaelboiker

הודלק ע"י: עופר שוסטר


הכרתי את ליאור כשהיה מת"ח חדרה, במסגרת הפו"מ הגענו לפעילות משותפת בתחנה. מאז נפגשנו עוד פעמים רבות במסגרת העבודה ומחוצה לה. מעבר להיותו מפקד אהוד ואדם, ליאור היה שוטר מקצועי ואיש שטח מהזן המשובח. יהי זיכרו ברוך!


Created by BestSite

  • YouTube Social  Icon