• michaelboiker

הודלק ע"י: חיים שרגא


ליאור ז"ל, תמיד השרית בסובבים אותך רוגע ותחושה טובה של שליטה במצב, והכל בשקט בשקט. הפגנת תמיד מקצועיות, אחריות ורצינות ובד בבד ידעת לחייך ולהגיד מילה טובה. תהא מנוחה לנשמתך בגן עדן


Created by BestSite

  • YouTube Social  Icon