• michaelboiker

הודלק ע"י: גזית יאיר וסטלה


כואב מאוד, כל כך מיותר. לא שוכחים את ימי הקונטסה העליזים של אבא של ליאור ואת "השאלת" הטוסטוסים. לא שוכחים איך החזקת בזרועותיך את בננו אופיר שאמר לך שיש לו "אושי" = כאב. ואתה ליאור צחקת כל כך.


Created by BestSite

  • YouTube Social  Icon