• michaelboiker

הודלק ע"י: אהובה שכטר לוי


ליאור היקר ביום שלישי נפגשנו סוף סוף מחזור כ"ג של בי"ס חיה זיו היה נהדר התרגשנו התחבקנו ובעיקר זכרנו שאתה נמצא איתנו ברוחך גם אם לא בגופך תהיה נשמתך צרוררה בצרור החיים


Created by BestSite

  • YouTube Social  Icon