• michaelboiker

הודלק ע"י: מירון יפה


לא הכרתי את ליאור אישית אבל כגמלאי משטרה המקרה של ליאור נגע לליבי יהיה זיכרו ברוך


Created by BestSite

  • YouTube Social  Icon