• michaelboiker

הודלק ע"י: מירון יפה


איש משטרה למופת,תמיד ביצע תפקידיו על הצד הטוב ביותר,חבר טוב מהסוג שבשגרה לא הרגשת אותו,אבל כשהיית זקוק לו הוא היה שם תמיד.שרתנו שנים יחד,בתחנת זבולון ובמטה המחוז.חגגנו יחד אצלי על הדשא את קבלת הרפ״ק. תיזכר אצלי תמיד כחבר אמיתי.יהי זכרך ברוך.


Created by BestSite

  • YouTube Social  Icon