• michaelboiker

הודלק ע"י: ערן ישראל


"האיש אשר בטובו את הדרך מורה לתועה כאילו הדליק לו אור מתוך פנסו הזוהר: מאום לא נגרע מאורו כשהדליק את האור לזולת." (קוינטוס אניוס) כדי לראות את הכוכבים צריך חשיכה וככל שהחשיכה גדולה יותר, כך זוהרים הכוכבים יותר.


Created by BestSite

  • YouTube Social  Icon