• michaelboiker

הודלק ע"י: סמדר


אני לא מכירה את ליאור באופן אישי, אבל מרכינה ראש ומשתתפת בצער המשפחה ובצער שאר המשפחות שאיבדו את יקיריהם באסון הכרמל. יהי זיכרם ברוך.


Created by BestSite

  • YouTube Social  Icon