• michaelboiker

הודלק ע"י: צרפתי ישראל


זו דרכי לדבר איתך איש יקר . הגענו לשנת הארבעים למלחמה . חשבנו נשב ונדקסקס על ימים יפים יותר אז חשבנו והגורל רצה אחרת . נותרו לי רק המחשבות והזכרונות היפים ממך . מישראל


Created by BestSite

  • YouTube Social  Icon