• michaelboiker

הודלק ע"י: קפרוביץ זאב


תעוז יורם, 40 שנה חלפו מאז, ואני זוכר עדיין את משפטיי ההומור שלך שהיינו יוצאים לתשמוע בלילות. יהי זכרך ברוך


Created by BestSite

  • YouTube Social  Icon