• michaelboiker

הודלק ע"י: אלקלעי רוני


כאדם ואזרח מדינת ישראל אני לא יכול שלא להעריץ את ליאור ז״ל על אומץ ליבו ועל פעילותו לאורך השנים למען החברה, חבל שאנשים טובים ומיוחדים כמו ליאור עולים לכותרות רק אחרי מותם, ליאור הוא סמל ודוגמא לכולנו, לאיש שכל אמצעי גם הקרבת חיים מקדשת את המטרה


Created by BestSite

  • YouTube Social  Icon