• michaelboiker

הודלק ע"י: פלקו משה


לליאור ז"ל. חלקנו יחד את ספסל הלימודים בבית ספר בסמ"ת בחיפה. היית תלמיד חביב ,שמח ומנהיג אמיתי. עקבתי שנים אחרי התקדמותך במשטרה. הצטערתי מאד שהגיע הידיעה על נפילתך באסון השרפה בכרמל. יהי זכרך ברוך.


Created by BestSite

  • YouTube Social  Icon