• michaelboiker

הודלק ע"י: סופיקה (שרה כץ)


פגישתנו כמשפחה היתה בשנת 61 כשעלינו ארצה בר"ח הירקון בחיפה שם הייתי באה בחופשים לסוכה שבנית על העצים ומשם היינו מחליקים בלי פחד במידרון למטה מלא הרפתקאות היית כמו hocklberry finn בעולם ילדות רחוקה

ת.נ.ב.צ.ה

באהבה שרה כץ.


Created by BestSite

  • YouTube Social  Icon