• michaelboiker

הודלק ע"י: ליזה לפידות


ליאור ,,חברי ו"אחי" היקר,,, איך להתחיל לא אדע... אתה כל כך חסר ולהדליק נר לכבוד יום הולדתך ה-60 כאן לא כ"כ המקום ... אתה "טבוע" בזכרוני אח יקר.... ובאשר הינך,, אזכרך לאורך השנים.... אדם יקר, חבר אמת,אח קרוב..ת.נ.צ.ב.ה.


Created by BestSite

  • YouTube Social  Icon