• michaelboiker

הודלק ע"י: שרגא אברמוביץ


למרות הזמן שעבר ולא התראנו, אזכור תמיד את האדם שהיית. היית חבר יקר ומעל הכל בן אדם שידע להוביל ולקחת אחריות. ישמור אותך האל קרוב לצידו. ליאור, יהי זכרך ברוך.


Created by BestSite

  • YouTube Social  Icon