• michaelboiker

הודלק ע"י: איתן צמח


היום ביקרתי בבית הוריך שיבדלו לחיים טובים וארוכים. ראיתי את כל התמונות בהם צולמת ואת העיטורים שקיבלת. חבל שאנו לא מוקירים את האנשים הטובים בחייהם. היית מפקד ואדם שתמיד דורש בשלומו של כל חבר לעבודה שנקרה בדרכך. תשמור עלינו שם מלמעלה.


Created by BestSite

  • YouTube Social  Icon