• michaelboiker

הודלק ע"י: ענת אלמוג חלפון


ההיכרות שלי עם ליאור החלה כשהיה שוטר סיור בהמשך היה מ"מ שלי בקורס סמלים היינו חברים טובים לאורך כל השירות שלי קשה לדבר בלשון עבר ובכל זאת יהי זכרך ברוך


Created by BestSite

  • YouTube Social  Icon