• michaelboiker

הודלק ע"י: קלמן רוזן


אני רוצה להוקיר את הוריו של ליאור אשר על אף גילם המתקדם ובריאותם הרופפת מקדישים את חייהם לזכרו.אני מלא הערכה כלפיהם,נפעם ממפעלם,מחזק את ידיהם ומאחל מכל הלב שיזכו לכח ובריאות כדי להוריש לדורות הבאים את דרכו של ליאור


Created by BestSite

  • YouTube Social  Icon