• michaelboiker

הודלק ע"י: אפרים ומיכל לב


ליאור והוריו היו חלק מילדותי והאסון בו נהרג התרחש בנופים בהם אני מטייל מגיל צעיר. איבדתי בשרפה שני סטודנטים במחלקתי ואני עובר במקום כמעט כל יום בדרכי לעבודה באוניברסיטה - כך שהשרפה והאסון הם חלק משגרת חיי! מחזקים ומחבקים את ההורים והמשפחה


Created by BestSite

  • YouTube Social  Icon