• michaelboiker

הודלק ע"י: יעקב אבידן


ליאור אדם יקר מפקד נערץ אם לב זהב תמיד היה במקום הנכון ובזמן הנכון לעזור לזולת גם הפעם הייתה שם והלכת רחוק יהי זכרך ברוך


Created by BestSite

  • YouTube Social  Icon