• michaelboiker

הודלק ע"י: מוקי זמברג


ליאור היקר הלכנו קברת דרך ארוכה מאז גיוסי בשנת 84' , היינו קולגות הייתה מפקדי בשלב מסוים , אך תמיד היית ותיק ממני , מנוסה ממני , נבון יותר וכשמך כן אתה הארת לי את הדרך. הבטחת שנפרוש יחדיו , אך לצערי לא הספקת , יהיה זכרך ברוך !


Created by BestSite

  • YouTube Social  Icon