• michaelboiker

הודלק ע"י: מיכאל דוד


היה לי הזכות והכבוד לעבד עם תנ"צ ליאור בוקר בסיור חיפה ,כסייר רגלי באזור א', (בעיר התחתית בחיפה.) עוד בהיותו סמ"ש ,תמיד עזר ותמיד היה שם ללמד שוטרים חדשים מהי עבודת המשטרה . תמיד אזכור אותו ואת החיוך שלו יהי זכרו לעד.


Created by BestSite

  • YouTube Social  Icon