• michaelboiker

הודלק ע"י: משה דוד


ליאור, לא הכרתי אותך אישית. אולם כגמלאי משירות במשטרה שנים רבות בבאר שבע, ביודעי איזו עבודה קשה וסזיפית לעתים היא עבודת השוטר בכל הרמות, אני מצדיע לך וכואב את כאב המשפחה. יהי זכרונך לברכה. ולמשפחה שלא תדעו עוד דאבה.


Created by BestSite

  • YouTube Social  Icon