• michaelboiker

הודלק ע"י: רחמים סבן


שירתתי עים ליאור בשנים מ65 עד 80 כשהיה בזבולון והישתתפתי בחתונתו הראשונה עם אסתר חודדה ששירתה אתנו בזבולון כשפרשתי הימשכנו להיות ידידים טובים עברתי לגור בזכרון ליאור עבר לעבוד בחדרה לליאור היה גם חבר משותף כמו אח לליאור ולנוה בשם אלי יוסף טיולי הברו


Created by BestSite

  • YouTube Social  Icon