• michaelboiker

הודלק ע"י: רפי קופרמן


ליאור היה איש יקר מעוד וחבר טוב של כולם ותמיד עזר לחבר בשעת הצורך ובזמן תמיד נזכור אותך בלבינו ולא נישכח אותך לעולם חבר יקר . היה זכרו ברוך


Created by BestSite

  • YouTube Social  Icon