• michaelboiker

הודלק ע"י: מיכאל הלברשטיין


היתה לי הזכות לשרת עם ליאור במשך כמה שנים . ולפגוש אותו כאשר היה חולף לידי אני בדרך! לביתו באל רועי . חבר עם חיוך שלא מש מפניו לעולם וכך גם אני אזכור אותו לעד. יהי זכרו ברוך


Created by BestSite

  • YouTube Social  Icon