• michaelboiker

הודלק ע"י: ניצן גבאי


ליאור, אדם כל כך יקר! אני מדליקה לכבודו נר זיכרון, אני אזכור את ליאור לעד, את החיוך, את האהבה, את תחושת הביטחון שהעניק לסובבים אותו!!! ליאור, מתגעגעים אליך! יהיה זכרו ברוך!


Created by BestSite

  • YouTube Social  Icon