• michaelboiker

הודלק ע"י: לאה ולדמן


שרתנו יחד כשהיית בתחילת דרכך הביטחונית ברפיח אי אפשר לשכוח את צחוקך המתגלגל המקדים את צעדייך את מעשי השובבות ואת ערבי השירה עם הסגל יהי זכרך ברוך


Created by BestSite

  • YouTube Social  Icon