• michaelboiker

הודלק ע"י: מוטי ירושלמי


לא הכרתי אותך, אבל הנחישות, התעוזה והרצון לעזור ולהציל אנשים מכבשן האש לא ימושו מזכרוני. יהי זכרך ברוך


Created by BestSite

  • YouTube Social  Icon