• michaelboiker

הודלק ע"י: משה חודדה


ליאור חברי היקר בן 60 לזכרך אזכור אותך לעד חבר וידיד וגם כאח היית לי לכתך בטרם עת לא נתפסת בבינתי היית חבר נאמן ונערץ ואהבת לעזור לכולם יהי זכרך ברוך לעולמים


Created by BestSite

  • YouTube Social  Icon