• michaelboiker

הודלק ע"י: גבי בלוך


היום היינו אמורים לנגוס מעוגת יום ההולדת. לצערי, היושב במרומים כיוון את חיינו בצורה שונה.לא מובנת.... את מקום העוגה תופס נר זיכרון... מאוד עצוב ובלתי ניתפס. אח שלי,תמיד שמורה לך פינה חמה בליבי השייכת לך בלבד! אוהבת אותך. גברי.


Created by BestSite

  • YouTube Social  Icon