• michaelboiker

הודלק ע"י: זהבה אולריך קאופ


ליאור יקר ז"ל בילדותינו, מהגנון ועד סוף בית הספר חיה זיו, נשמנו את אותה האוירה. (בתמונה מגן החובה, שההורים שלחו, יושבת אני מולך) תהה מנוחתך עדן ובבוא היום תחזור לקחת חלק בשיפור העולם. (כפי שהבנתי ממקורות עתיקים). רק טוב לכולנו, זהבה אולריך קאופ


Created by BestSite

  • YouTube Social  Icon